12 OZ (340G)         Item # AKT096        UPC # 816703016039